Rəhbərlik

Natəvan İbrahimova

İdarə Heyətinin Sədri

Könül Kərimova

Maliyyə direktoru

Elnur Qardaşov

Biznesin İnkişafı direktoru

Vüqar İsmayılov

Satış Əməliyyatları Direktoru

Maqsud Orucov

İnsan Resursları direktoru